Chinch
https://cdn.shpy.in/27189/1637864063845_SKU-4630_0.jpg?width=1200

Chinch

₹ 108

₹ 120

10%


You will earn 11 points from this product


Add to Wishlist


भारतातील विस्तृत प्रदेशात चिंच वृक्ष आढळतात. उष्ण आणि समशीतोष्ण मैदानी अशा दोन्ही प्रदेशात चिंचेची झाडे दिसतात. दक्षिण भारतात खेडोपाड्यात ही झाडे विपुल प्रमाणात असतात. हिमालयाच्या पायथ्याला शिवालिक टेकड्यातही चिंच वृक्ष आढळतो. मात्र हिमालयात जेथे बर्फ पडतो अशा भागात चिंच उगवत नाही. वाळवंटी प्रदेशातही चिंच दिसत नाही. चिंच सामान्य शेतकर्यांचा मोठा आधार आहे. तो बहुतोपयोगी व मूल्यवान वृक्ष आहे. त्याच्या प्रत्येक भागाचा उपयोग होतो. मुख्यत: त्याच्या फळांपासून चांगले उत्त्पन्न मिळते. असंख्य खाद्य पदार्थांमध्ये चिंचेचा उपयोग केला जातो. दक्षिण भारतात चिंच विपुल प्रमाणात दिसतात. उत्पन्नासाठी शेतीच्या बांधावर चिंचेची झाडे उगवत असतात. तो देशी भारतीय वृक्ष आहे. चिंच हा सदाहरित वृक्ष असल्याने रस्त्याच्या कडेने सावलीसाठी लावला जातो. राजमार्ग व राष्ट्रीय महामार्गांच्या कडेने  लावलेली चिंचेची झाडे आपणास दिसतात.


Share On


Reviews and Ratings

No Customer Reviews

Share your thoughts with other customers